Sammaleen Poisto Katolta – Kestävän Katon Salaisuus

Sammaleen poisto katolta viimeiselty

Miksi sammalta kasvaa katolla?

Sammal kasvaa tyypillisesti katolle muutamista syistä. Kun katon huolto laiminlyödään ja katolla on, kosteat olosuhteet. Katon pinnalle kertyy helposti kosteutta sateista ja lumen sulamisvesistä. Syksyisin ilta kosteus tuo aina kosteutta katolle. Nämä luo otolliset olosuhteet sammalelle kasvaa ja levitä. Kun sammaleen poisto katolta tehdään, kannattaisi aloittaa katon säännöllinen huolto, näin ehkäistään sen syntyminen tulevaisuudessa.

Etenkin katon varjoisat osat, esimerkiksi räystäiden alla, ovat alttiita sammalelle. Näihin kohtiin kertyy helpommin kosteutta ja ne ovat suojassa auringon kuivattavalta vaikutukselta. Myös puiden läheisyys voi lisätä varjoisuutta ja kosteutta tietyissä kohdissa.

Tietyt kattomateriaalit, kuten huopa ja tiili, ovat alttiimpia sammalelle kuin esimerkiksi konesaumattu pelti. Karhea pinta antaa sammalelle paremman kasvualustan. Myös ikääntyneet ja huokoisemmat materiaalit imevät itseensä kosteutta, joka edistää sammalen kasvua.

Kosteat olosuhteet yhdistettynä varjoisuuteen ja otolliseen kasvualustaan luovat sammalelle ihanteelliset kasvuolosuhteet katolla. Siksi sammalta kannattaa tarkkailla ja poistaa tarvittaessa välttääkseen suurempia ongelmia.

Milloin sammaleen poisto katolta?

Sammalen poisto katolta kannattaa aina, kun sammalta on jo selvästi havaittavissa. Mitä pidempään sammal saa kasvaa katolla, sitä suuremmaksi ongelmaksi se muodostuu.

Kun sammalta on katolla runsaasti, se alkaa vahingoittaa katteen pintaa ja materiaalia. Sammal juurtuu tiukasti kiinni katteeseen ja irrotessaan se vaurioittaa katetta. Pitkään jatkunut sammalen kasvu heikentää katon kantavuutta ja elinikää.

Sammal myös lisää katon painoa huomattavasti. Tämä kuormittaa katon rakenteita ja saattaa aiheuttaa painumia tai jopa sortumia. Erityisesti vanhoilla ja heikkokuntoisilla katoilla runsas sammal voi käydä kohtalokkaaksi.

Toinen suuri ongelma on, että sammal tukkii helposti katon sadevesijärjestelmän. Tästä seuraa veden tulvimista katolle ja kosteusvaurioiden riski kasvaa. Sadevedet eivät pääse valumaan esteettä pois katolta.

Näistä syistä sammal kannattaakin poistaa heti, kun sitä alkaa ilmestyä katolle. Mitä pidempään odottaa, sitä hankalammaksi ja kalliimmaksi sammalenpoisto muuttuu. Ongelmien ehkäisemiseksi sammalta ei pidä antaa kasvaa liian pitkään ja paksuksi kerrokseksi.

Millaisilla katoilla sammal viihtyy?

Sammalen kasvu katolla ei ole universaali ongelma, ja erilaiset kattomateriaalit voivat olla alttiimpia sammaleelle kuin toiset. Tässä pieni katsaus siihen, millaisilla katoilla sammal voi viihtyä erityisen hyvin:

Sammaleen Poisto Katolta

1. Huopakatto:

Huopakatot ovat usein herkkiä sammaleen kasvulle. Niiden pinnalla sammal voi juurtua syvälle ja nostaa saumoja auki, mikä voi johtaa vakaviin ongelmiin, jos sitä ei hoideta ajoissa. Lue lisää sammaleen poistosta huopakatolla.

Tiilikatto sammaleessa

2. Tiilikatto:

Vaikka tiilikatot ovat kestäviä, ne voivat tarjota sopivan kasvualustan sammaleelle, erityisesti vanhemmissa tiilissä. Tiilikatot, joissa on huokoinen pinta, voivat kerätä kosteutta ja tarjota otollisen ympäristön sammaleen kasvulle. Lue lisää sammaleen poistosta tiilikatolta

Sammaleen poisto peltikatolta

3. Peltikatto:

Vaikka peltikatot voivat olla vähemmän alttiita sammaleelle verrattuna muihin materiaaleihin, ne eivät ole täysin immuuneja. Erityisesti jos peltikatto on varjossa tai kerää kosteutta, sammal tai jäkälä voi alkaa kasvaa. Lue lisää peltikaton pesusta

Varttikaton huolto

4. Mineriitti:

Mineriittikatot voivat olla herkkiä sammaleelle erityisesti, jos ne ovat vanhentuneet tai vaurioituneet. Sammal voi juurtua helposti huokoiseen pintaan. Lue lisää mineriitin tai varttikaton huollosta

Mitä haittoja sammalesta on?

Sammal katon pinnalla aiheuttaa useita haittoja, joita ei pidä aliarvioida. Tärkeimpiä haittoja ovat:

 • Lisää kosteusvaurioiden riskiä. Sammal sitoo itseensä kosteutta ja luo kosteutta pidättävän kerroksen katolle. Tämä lisää riskiä lahovaurioille ja muille kosteusongelmille.

 • Heikentää katteen elinikää ja tiiviyttä. Sammal juurtuu syvälle katteeseen ja rapauttaa sen pintaa. Tämä heikentää katteen elinikää ja tiiviyttä.

 • Tukkii syöksytorvia ja aiheuttaa vuotoja. Sammal ja muut epäpuhtaudet voivat tukkia syöksytorvia. Tämä johtaa sadeveden valumiseen vääriin paikkoihin ja vuotovaurioihin.

 • Rumentaa talon ulkoasua. Paksut sammalpeitteet näyttävät epäsiisteiltä ja rumentavat talon ulkonäköä. Asuinmukavuus kärsii.

Näistä syistä sammalta kannattaa poistaa heti, kun sitä alkaa ilmaantua. Mitä pidempään sammal saa rehottaa, sitä suuremmaksi ongelmat kasvavat.

Mitä riskejä sammalenpoistossa on huomioitava?

Sammalen poistaminen katolta voi sisältää riskejä, joita on tärkeä huomioida ennen töihin ryhtymistä.

Putoamisvaara katolle noustessa

Katolle nouseminen voi aina sisältää putoamisvaaran, jos turvallisuudesta ei huolehdita. On tärkeää käyttää tukevia tikkaita sekä valjaita tai muita putoamissuojia. Myös sääolosuhteet, kuten liukkaus, voivat lisätä putoamisriskiä. Ammattilaisella on oikeanlaiset varusteet ja kokemus työskennellä katoilla turvallisesti.

Kemikaalit voivat vahingoittaa katetta ja ympäristöä

Jotkin sammalenpoistokemikaalit voivat vahingoittaa katon pintamateriaalia tai valuessaan ympäristöä. On tärkeä valita katon materiaalille soveltuvat, ympäristöystävälliset tuotteet ja noudattaa niiden käyttöohjeita. Ammattilaiset osaavat valita oikeat kemikaalit kullekin katolle.

Katto voi vaurioitua, jos sammalta poistetaan väärin

Liian voimakas harjaaminen tai kaapiminen voi vaurioittaa katetta. Myös painepesuri voi rikkoa katteen, jos sitä käytetään väärin. Ammattilaiset osaavat valita kullekin katolle soveltuvan hellävaraisen menetelmän sammalen poistamiseksi aiheuttamatta vaurioita.

Miten sammalta voi poistaa katolta?

Sammalta voidaan poistaa katolta useammalla eri tavalla.

Harjaamalla, kaapimalla ja pesupaineella

Yksinkertaisin tapa on harjata ja kaapia sammal taivekouruista ja katolta pois. Harjaaminen ja kaapiminen toimii parhaiten, jos sammalta on vain vähän. Voimakkaampi pesupaine, esimerkiksi painepesurilla, irrottaa sammalta tehokkaammin. On tärkeää huolehtia, että irronnut sammal ei päädy sadevesiviemäreihin tukkien niitä.

Kemiallisilla sammalenpoistoaineilla

Markkinoilta löytyy erilaisia sammalenpoistoaineita, jotka tuhoavat sammaleen. Aineet sisältävät usein klooria, joka on tehokas sammalten tappaja. Kemiallisten aineiden käyttö on helppoa, mutta niillä voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön. On tärkeää noudattaa tuotteiden käyttöohjeita tarkasti.

Korvaamalla sammaloituneet kattotiilet ja -pellit

Jos sammal on päässyt kasvamaan pahasti kattotiilien tai -peltien sisään, voi olla järkevintä vain vaihtaa vaurioituneet osat uusiin. Näin saadaan poistettua kaikki sammal kerralla pois. Uusien materiaalien asentaminen on usein järkevintä jättää ammattilaisen tehtäväksi.

Miten estää sammalen uusiutuminen?

Sammalen uusiutuminen voidaan estää pitämällä katto kuivana ja hyvässä kunnossa. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea riittävää katon puhdistamista, rännien puhtaana pitämistä, jotta vesi valuu esteettä pois.

Katon harjalle on hyvä myös asentaa sammaleenestonauha. Nämä sisältävät kuparia, jotka estävät sammalta kasvamasta. Nauha kestää useita vuosia ja ne on helppo uusia tarvittaessa.

Lisäksi katolla kasvavat sammalet saavat usein alkunsa läheisten puiden oksilta, jotka varjostavat kattoa. Siksi on hyvä säännöllisesti leikata puiden oksia niin, että katto pysyy auringonvalossa. Se kuivattaa kattoa ja haittaa sammalten kasvua.

Näillä toimilla sammalta saadaan tehokkaasti estettyä uusiutumasta katolle. Kannattaa panostaa ennaltaehkäisyyn, niin säästyy isoilta sammalenpoistoremonteilta tulevaisuudessa.

Myös säännöllinen sammaleenpoistoaineen levittäminen katolle ehkäisee sammaleen uusiutumista.

Milloin ammattilaisen palkkaaminen on järkevää?

Joskus sammalen poistaminen katolta on niin vaativaa, ettei sitä kannata yrittää tehdä itse. Ammattilaisen palkkaaminen on usein järkevää seuraavissa tilanteissa:

Jos katolla on asbestia tai muita vaarallisia aineita

Jos katto sisältää asbestia, lyijyä tai muita terveydelle haitallisia aineita, niiden kanssa toimiminen vaatii erityisosaamista ja -varusteita. Ammattilaisella on oikeanlaiset suojavarusteet ja kokemus vaarallisten aineiden turvallisesta käsittelystä.

Jos katto on jyrkkä tai korkea, ja kiipeäminen vaarallista

Jyrkällä tai korkealla katolla liikkuminen ja työskentely voi olla hyvin riskialtista. Ammattimaisella sammalenpoistajalla on oikeanlaiset telineet ja valjaat turvalliseen työskentelyyn. Onnettomuusriski on suuri, jos katolle kiipeää ilman kunnon suojausta.

Jos sammalta on erittäin runsaasti ja laajalla alueella

Jos sammalta on kertynyt paksulti ja se peittää suuren osan katosta, sen poistaminen voi olla hyvin työlästä. Ammattilaisella on tehokkaammat työvälineet ja osaaminen suuritöiseen sammalenpoistoon. Myös jätteiden asianmukainen hävittäminen on helpompaa.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että jos sammalenpoisto vaikuttaa liian vaaralliselta, vaativalta tai iso työmäärältä, kannattaa turvautua ammattiapuun. Näin varmistetaan turvallisuus ja saadaan paras lopputulos.

Mitä kustannuksia sammalenpoistosta syntyy?

Sammalenpoistosta aiheutuu usein merkittäviä kustannuksia, jotka kannattaa huomioida etukäteen. Tärkeimmät kulut liittyvät seuraaviin:

Työtunnit ja kaluston vuokra

 • Ammattilaisen tekemä sammalenpoisto vie tyypillisesti useita työtunteja
 • Nostokaluston ja muiden laitteiden vuokra nostaa hintaa entisestään
 • Jos katto on laaja tai korkea, työtunnit ja kalustovuokrat kasvavat merkittävästi

Sammalenpoistoaineet ja muut tarvikkeet

 • Tehoaineet ja muut tarvikkeet, kuten harjat ja suojavälineet maksavat
 • Tarvittavien aineiden ja välineiden määrä riippuu katon koosta ja sammalen määrästä

Mahdolliset katon korjauskulut myöhemmin

 • Jos sammalta ei poisteta ajoissa, se voi vahingoittaa kattoa pysyvästi
 • Laaja korjaus voi tulla erittäin kalliiksi verrattuna oikea-aikaiseen sammalenpoistoon
 • Sammalen aiheuttamat vauriot katolla voivat johtaa kalliisiin vesivahinkoihin sisätiloissa

Sammalenpoistoon kannattaa siis varata riittävä määrä rahaa, jotta työ voidaan tehdä kunnolla. Oikea-aikainen puuttuminen ongelmaan maksaa itsensä takaisin ja vältytään turhilta korjaus kustannuksilta tulevaisuudessa.

Miten valita luotettava sammalenpoistofirma?

Kun valitset sammalenpoistofirmaa katon huoltotöihin, on tärkeää varmistua sen luotettavuudesta ja ammattitaidosta. Tässä muutamia vinkkejä luotettavan toimijan löytämiseen:

Tarkista firman kokemus ja referenssit

 • Selvitä, kuinka kauan yritys on toiminut alalla ja kuinka paljon kokemusta sillä on sammalenpoistotöistä
 • Pyydä referenssejä aikaisemmista sammalenpoistoprojekteista, mielellään saman tyyppisistä kohteista
 • Tarkista, että firmalla on kokenutta henkilökuntaa ja tarvittavat luvat kunnossa

Varmista, että sillä on vastuuvakuutus

 • Ammattitaitoisella firmalla on aina voimassa oleva vastuuvakuutus mahdollisten vahinkojen varalle
 • Varmista ennen sopimusta, että vakuutusturva on riittävä ja kattaa myös mahdolliset vesivahingot

Pyydä useampi tarjous vertailuun

 • Älä tyydy ensimmäiseen tarjoukseen, vaan pyydä vähintään 2-3 tarjousta eri yrityksiltä
 • Vertaile tarjouksia huolellisesti ja tiedustele tarkkaan mitä hinta sisältää
 • Valitse kokonaisuutena paras vaihtoehto, älä pelkästään halvinta tarjousta

Näillä vinkillä löydät varmasti luotettavan ja ammattitaitoisen kumppanin sammalenpoistoon!

Sammal katolla – ongelma joka kannattaa hoitaa ajoissa

Sammalen kasvu katolla on yleinen ongelma Suomen ilmastossa. Se johtuu kosteudesta ja varjosta, jotka luovat otollisen ympäristön sammalelle. Jos sammalta ei hoideta ajoissa, se voi aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita rakenteisiin sekä lyhentää katon käyttöikää. Joskus sammaleen poiston yhteydessa katolta voi löytyä myös ikäviä yllätyksiä, kuten irtonaisia huopia, haljenneita tiiliä tai muita levyjä

Sammalta kannattaakin tarkkailla säännöllisesti ja poistaa tarvittaessa. Jos sammalta on runsaasti, ammattilaisen palkkaaminen on usein järkevää. Kotioloissa sammalta voi poistaa harjalla, painepesurilla, kattilaan kaadettavalla kuumalla vedellä tai erilaisilla pesuaineilla. Tärkeintä on estää sammalen uusiutuminen käsittelemällä pinnat.

Sammalenpoisto on siis hyvä hoitaa heti alkumetreillä. Näin vältytään isommilta vahingoilta ja kustannuksilta tulevaisuudessa. Säännöllinen seuranta ja ajoissa tehdyt toimenpiteet ovat avainasemassa sammalongelman hallinnassa.

Anna Katollesi Hoitoa

Sammaleen poisto katolta ei ole vain velvollisuus, vaan se on tapa välittää katosta. Älä anna sammalen syödä. Valttikate.fi on täällä auttamassa – luotettavasti ja ammattitaidolla.

Tilaa katonhuolto ja anna katollesi ammattilaisen huolto, jota se kaipaa.