Yleistä

 • Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.
 • Laadittu: 26.12.2023

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

 • PSPinnoite Oy/ValttiKate (y‐tunnus: 2661023-7)
 • Osoite: Hiltusentie 28, 90620 Oulu
 • Puhelin: 010 338 1500
 • Sähköposti: asiakaspalvelu(ät)valttikate.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 • c/o PSPinnoite Oy/ValttiKate
 • Puhelin: 010 338 1500
 • Sähköposti: asiakaspalvelu(ät)valttikate.fi

Rekisterin nimi

PSPinnoite Oy:n (ValttiKate) henkilötietorekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen ja hallinnointiin, sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, tiedusteluihin, tarjouspyyntöjen valmisteluun ja lähettämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, urakkakohteiden tapahtumien viestittämiseen, takuukorjausten hoitamiseen ja laskutukseen. Lisäksi tietoja käytetään asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseen.

Yhteisöasiakkaiden puolesta toimivien henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, mukaan lukien asiakasviestintä
 • palvelujen tuottaminen, tarjoaminen ja toimittaminen sekä kehittäminen ja laadunvarmistus
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • mielipide- ja markkinatutkimukset
 • suoramarkkinointi
 • markkinoinnin ja mainonnan kohdentaminen
 • lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen
 • riskienhallinta
 • palvelujen turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen
 • koulutustarkoitukset

Henkilöasiakkaiden eli palvelun käyttäjien henkilötietojen käyttötarkoituksiin kuuluvat:

 • palvelujen tuottaminen, tarjoaminen ja toimittaminen sekä kehittäminen ja laadunvarmistus
 • lakiin perustuvien sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen
 • palvelujen turvallisuuden varmistaminen ja väärinkäytösten selvittäminen

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoja kerätään lisäksi rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjänjärjestämiin markkinointikampanjoihin ja ‐tapahtumiin. Henkilötietorekisteri. voi sisältää seuraavia rekisteröityjä koskevia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, huoneistotunnus, urakkatakuuseen liittyviä ja muita korjaustietoja, laskutus- ja maksutietoja, markkinointilupaa tai -kieltoa koskevat tiedot, mielipidekyselyiden yhteydessä syntyviä tietoja, chat-palvelun käytön yhteydessä syntyvän vapaamuotoisen keskustelun tietoja sekä viestintä- ja muiden palveluiden käytön yhteydessä saatavia tietoja.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, esimerkiksi rekisteröidyn hakiessa rahoitusta rekisterinpitäjän palveluiden tai tuotteiden hankkimiseksi.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tarkastus‐, kielto‐ ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, muuta suoramarkkinointia sekä markkina‐ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakas-, myynti- ja markkinointirekisterimme voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, huoneistotunnus, urakkatakuuseen liittyviä ja muita korjaustietoja, laskutus- ja maksutietoja, markkinointilupaa tai -kieltoa koskevat tiedot, mielipidekyselyiden yhteydessä syntyviä tietoja, chat-palvelun käytön yhteydessä syntyvän vapaamuotoisen keskustelun tietoja sekä viestintä- ja muiden palveluiden käytön yhteydessä saatavia tietoja.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Mikä eväste on?

Evästeet ovat pieniä tietoa sisältäviä tekstitiedostoja, jotka avattu verkkosivusto luo. Ne tallentuvat vierailijan laitteeseen, jotta käyttäjä voisi käyttää verkkosivuston eri toimintoja. Verkkosivustollamme käytetään niin istuntokohtaisia, aikaan sidottuja kuin pysyviä evästeitä. Istuntokohtainen eväste tallennetaan väliaikaisesti tietokoneen muistiin vierailijan selatessa verkkosivustoa. Kyseinen eväste poistetaan, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimensa tai istunnon päättyessä. Pysyvä eväste jää vierailijan tietokoneeseen, kunnes se poistetaan.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kenelle jaamme tietosi

Jos pyydät salasanan palauttamista, IP-osoitteesi liitetään mukaan palautussähköpostiisi.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne tietosi lähetetään

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta.