Tiilitalon maalaus

Ammattimaiset maalauspalvelut sisälle ja ulos

Pyydä ilmainen kustannusarvio

Tiilitalon maalaus on tehokas tapa raikastaa ja suojata kotiasi. Valitsemalla oikeanlaisen maalin, kuten akrylaattivahvistetun silikoniemulsiomaalin, voit varmistaa, että tiilitalosi ei vain näytä hyvältä, vaan myös kestää ajan hampaita. Tässä blogissa keskitymme siihen, miten tiilitalon maalaus suoritetaan.

Kuinka tiilitalon maalaus tehdään

Ennen maalausta tehtävät valmistelut ovat tärkeitä, jotta lopputulos on onnistunut. Oikeanlaisella valmistelulla varmistetaan maalipinnan hyvä tarttuvuus ja suojataan ympäröivät alueet maaliroiskeilta.

Pintojen puhdistus

Kun päätät maalata tiilitalosi maalilla, prosessi alkaa pinnan perusteellisella puhdistuksella ja valmistelulla.

Maalattavan alueen suojaaminen

Huolellinen suojaaminen on tärkeää, jotta maali ei roiskeudu pinnoille, joita ei maalata. Maalaamattomat pinnat kannattaa peittää muovilla ja teipeillä. Erityistä huolellisuutta vaaditaan, kun maalataan lähellä ikkunoita, ovita tai kasvillisuutta.

Telineiden pystytys

Usein talon julkisivun maalauksessa tarvitaan telineitä, jotta ylettyy maalaamaan korkealla olevat pinnat. Telineiden tulee olla tukevat ja turvalliset käyttää. Ammattilaiset osaavat pystyttää telineet oikeaoppisesti, maalausta ei saa tehdä  tikapuilta.

Tiilitalon maalityypit

Kun taloa maalataan, on tärkeää valita oikeanlainen maalityyppi. Yleisin talomaalauksessa käytettävät maalityyppi on ns. hengittävät silikoniemulsiomaali

Akrylaattivahvistettu silikoniemulsiomaali

Tämän tyyppinen maali luo pinnalle erittäin tehokkaan suojan vettä ja likaa vastaan. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa, missä sade, lumi ja lika ovat jatkuvia haasteita. Vettä ja likaa hylkivä pinta varmistaa, että maalattu pinta pysyy puhtaana ja hyvännäköisenä pidempään. Etuina on myös pinnan hengittävyys.

Perinteinen akryylimaali

Akryylimaali on vesiohenteinen muovimaali, joka on tullut viime vuosina yhä suositummaksi talomaalauksessa. Akryylimallin etuja ovat nopea kuivuminen, hyvä säänkestävyys ja helppo puhdistettavuus. Akryyli on joustavaa ja kestää hyvin halkeilua. Akryylimallit ovat myös melko edullisia. Haittapuolia ovat maalin tiiveys.

Mikä on paras maalausajankohta?

Paras aika vuodessa maalata talon ulkopintoja on kevästä alkaen koko kesä sillä nykyajan maalit kuivuvat niin nopeaa. Lisäksi kesäkuukausina on eniten valoisia tunteja, jolloin maali ehtii kuivua hyvin.

Maalauskeliin vaikuttavat eniten lämpötila, kosteus ja tuuli. Ihanteellinen lämpötila on noin +5 – +25 °C. Alle +5 asteessa maali kuivuu hitaasti ja yli +25 asteessa se taas kuivuu liian nopeasti. Kostealla tai sateisella kelillä ei kannata maalata, sillä kosteus voi aiheuttaa maalin kiillossa eroavaisuuksia. Myös kovalla tuulella maalaustulos jää usein epätasaiseksi.

Parhaan maalauskelin varmistamiseksi on hyvä tarkkailla säätiedotuksia ja valita selkeä ja lämmin päivä. Jos mahdollista, kannattaa välttää maalausta aamuisin kun kastetta on vielä pinnoilla.

Mahdollinen maalipinnan poisto

Vanhojen maalipintojen poistoon on useita vaihtoehtoja. Yleisimpiä ovat:

  • Hiekkapuhallus – Vanha maalipinta poistetaan paineilmalla, jossa käytetään hiekkaa. Tehollinen, mutta erittäin pölyinen menetelmä. Vaatii suojausta ympäristölle.

  • Maalinpoistoaineet – Kemialliset aineet liuottavat tai pehmittävät maalia nopeasti. Osa voi olla haitallisia ympäristölle.

  • Kaapiminen – Manuaalinen, hidastempoinen menetelmä ohuemmille kerroksille.

Vanhan maalipinnan poistossa on huomioitava maalin mahdollinen sisältämä lyijy tai muut haitta-aineet. Ne voivat vaatia erityisiä suojavarusteita tai jätteiden käsittelyä. Myös asbestipitoiset maalit vaativat asianmukaiset varotoimet.

Usein vanhan maalinpoiston yhteydessä tehdään vielä pintojen tasoitusta ja paikkamaalausta ennen varsinaista maalausta. Näin varmistetaan tasainen ja ehjä alusta uudelle maalipinnalle.

Tiilitalon maalaus

Maalaustyön aloittaminen vaatii huolellista valmistautumista. Ennen maalausta tulee varmistaa, että alusta on puhdas ja kuiva.

Maalaustyö kannattaa aloittaa yläreunasta ja edetä vasemmalta oikealle. Maalia levitetään telalla tai siveltimellä tiukkaa, tasapaksua kerrosta pitäen. Telaa kannattaa käyttää suurten pintojen maalaukseen ja siveltimellä pääsee maalaamaan ahtaissa paikoissa.

Telaa tai sivellintä kannattaa kastaa maaliin vain sen verran kuin yhdellä vedolla ehditään levittämään. Näin vältetään valumia ja maalin roiskumista. Telaa tai sivellintä on hyvä pyörittää maalatessa, jotta saadaan tasainen pinta.

Maalin annetaan kuivua maalin ohjeiden mukaisesti ennen seuraavan kerroksen levittämistä. Useimmiten maalin kuivumisaika on 4-8 tuntia maalityypistä ja kerrosten määrästä riippuen. Maalia kannattaa levittää 2 kerrosta. Näin saadaan paras lopputulos. Lue lisää tiilitalon maalauksesta

Vältä yleisimmät virheet maalausvirheet

Maalaustyön aikana voi sattua monenlaisia virheitä, jotka vaikuttavat lopputulokseen. On tärkeää tunnistaa yleisimmät virheet, jotta osaa välttää niitä sekä tietää miten korjata virhetilanteet.

Yleisimmät virheet ja niiden välttäminen

  • Liian ohut maalikerros – Maalia kannattaa levittää riittävän paksulti, jotta saadaan peittävä ja kestävä lopputulos. Liian ohutta maalia on vaikea levittää tasaisesti.

  • Maalipinnan epätasaisuus – Maalin tulee levittää tasaisesti koko alueelle välttäen valumia ja läikkiä. Hyvä sää sekä oikeanlainen maaliruisku auttavat tasaisen lopputuloksen saavuttamisessa.

  • Liian nopea maalaus – Maalia ei pidä levittää liian nopeasti, jotta se ehtii tarttua kunnolla. Kiirehtiminen johtaa helposti epätasaiseen lopputulokseen.

  • Maalaus liian kostealla säällä – Maalausta ei pidä tehdä sateella tai korkealla ilmankosteudella, sillä se vaikuttaa maalin kuivumiseen ja tarttumiseen.

  • Maalipinnan likaantuminen – Maalattua pintaa on suojattava pölyltä ja liialta kosteudelta maalin kuivumisen ajan, jottei lika pääse tarttumaan siihen.

  • Vääränlainen maali – On tärkeää valita kohteeseen ja maalausolosuhteisiin sopiva maali, jotta saadaan kestävä lopputulos. Esimerkiksi ulkomaali ei sovi sisätiloihin.

Korjaaminen

Pienet virheet kuten epätasaisuudet ja valumat voidaan usein korjata maalaamalla toinen kerros maalia tasaisemmin. Jos maalipinta on likaantunut tai tarttunut huonosti, se voidaan poistaa ja maalata uudelleen. Suuremmat ongelmat kuten väärä maalityyppi vaativat koko maalipinnan poistamisen ja uuden maalikerroksen tekemisen. Ammattilainen osaa arvioida milloin maalaustyö on syytä tehdä kokonaan uudelleen.

Maalatun pinnan hoito

Maalin kuivumisen jälkeen on tärkeää odottaa riittävän pitkään ennen kuin maalattuun pintaan kosketetaan. Useimmissa tapauksissa maalin annetaan kuivua vähintään 24 tuntia ennen kuin sitä käsitellään millään tavalla. Kuivumisaikaan vaikuttavat maalilaji, kerrosten määrä, lämpötila ja ilman kosteus. On tärkeää noudattaa maalivalmistajan antamia ohjeita kuivumisajoista.

Maalatun pinnan huolto on tärkeä osa maalaustyötä. Oikeaoppisella hoidolla varmistetaan maalipinnan kestävyys ja kaunis ulkonäkö vuosiksi eteenpäin. Lue lisää tiiliseinän pesusta

Tiilitalon maalauksen hinta

Maalaustyön hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten maalattavan pinnan laajuus, maalityyppi ja maalauksen vaikeusaste. Yleisesti ottaen maalaustyön tuntihinta on noin 50-70€.

Maalityypillä on suuri vaikutus kustannuksiin. Edullisimmat maalityypit ovat silikaatti- ja akrylaattimaalit, joiden litrahinnat noin 10 €.

Materiaalikustannuksiin vaikuttavat maalin määrä, pohjamaalauksen tarve, mahdolliset oheistarvikkeet kuten suojateipit ja maalaustelineet. Karkeasti arvioiden tiilitalon maalaus maksaa noin 25-35€/neliömetri. Useamman kerroksen maalauksessa neliöhinta nousee. Lisäksi tulee laskea työkustannukset.

Kokonaisuutena omakotitalon julkisivun maalauksen keskimääräinen hinta on noin 5000-8000 euroa ja rapattujen seinien 4000-7000 euroa. Sisäpuolen maalauksen neliöhinta on 10-30€. Lopulliseen hintaan vaikuttavat talon koko, maalattavan pinnan määrä ja maalaustyön vaikeusaste. Kannattaa pyytää tarjous, jotta saat tarkan arvion juuri oman talon maalauksesta.

Yhteenveto

Tiilitalon maalaaminen on monivaiheinen projekti, joka vaatii huolellista valmistelua ja oikeiden materiaalien valintaa. Kun maalaustyö tehdään oikein, sillä on kuitenkin monia hyötyjä.

Maalattu julkisivu suojaa talon rakenteita ja pidentää niiden käyttöikää. Oikein valitulla maalilla voidaan myös parantaa talon energiatehokkuutta. Lisäksi maalaus uudistaa talon ulkonäön ja nostaa sen arvoa.

Maalaustyön onnistumisen kannalta on tärkeää poistaa vanha maali huolellisesti, valita säänkestävä maali sekä noudattaa valmistajan ohjeita maalaustyön kaikissa vaiheissa. Ammattitaitoisen maalarin palkkaaminen varmistaa laadukkaan lopputuloksen.

Maalaamalla tiilitalon säännöllisin väliajoin voidaan pidentää sen käyttöikää ja ylläpitää talon arvoa. Maalipinnan ansiosta julkisivu on suojassa ja hyvännäköinen vielä vuosiksi eteenpäin.

Pyydä ilmainen kustannusarvio

Täytä tiedot alla olevaan lomakkeeseen

Pyydä maksuton kustannusarvio