Katto kilpailun säännöt

1. Arvonnan järjestäjä: Valttikate, Hiltusentie 28, 90620 Oulu

2. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, luonnolliset yli 18 vuotiaat henkilöt. Arvonta suoritetaan tarjouksen ottaneiden kesken. Arvontaan osallistuja suostuu siihen, että järjestäjä voi lähettää mainos- ja markkinointiaineistoa eri muodoissa ja osallistujan tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin.

3. Kilpailuaika 5.6.2021-31.8.2021. Tämän jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei hyväksytä. Postitse toimitetut arvontakupongit hyväksytään 25.8.2021 asti. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole yritysten työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

4. Arvontaan voi osallistua täyttämällä arvontalomakkeen internetissä osoitteessa www.valttikate.fi tai soittamalla 0504098175 tai palauttamalla arvontalomake, joka on saatavissa ValttiKatteen ilmoituksissa ja esitteissä.

5. Yksi henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran.

6. Arvonta suoritetaan osallistumisajan päätyttyä. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita ilmoituksia ei hyväksytä kilpailuun. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

7. Kilpailun palkintona on ilmainen katon pesu ja maalaus avaimet käteen asennettuna kilpailun voittajan kiinteistölle. Palkinnon arvo on jopa 8.000 euroa. Jos maalauksen hinta jää alle palkintosumman, erotusta ei hyvitetä. Kustannusten ylittäessä palkinnon arvon, asiakas vastaa itse ylimenevistä kustannuksista. Katon pesu ja maalaus tapahtuu valttikatteen normaaleiden hinnoitteluperiaatteiden mukaan

8. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti.

9. Järjestäjällä on oikeus julkaista kilpailun voittajan nimi ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

10. Arvonnan järjestäjä voi halutessaan käyttää voittajan antamia kommentteja ja/tai haastattelua markkinointitarkoituksiin ilman erillistä ilmoitusta, suostumusta tai korvausta.

11. Järjestäjä maksaa lakisääteiset arpajaisverot. Katon pesu ja maalaus suoritetaan mahdollisimman nopeasti säiden salliessa.

12. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin.

14. Palkintoa ei  vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

15. GDPR:n liittyen arvontaan osallistuja sallii tietojensa tallentamisen järjestäjän sähköisiin asiakkuudenhallinta- ja markkinointijärjestelmiin sekä niiden käyttämisen sähköisiin ja perinteisiin markkinointitarkoituksiin.

16. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.